ورکشاپ تمرینی قرارداد نویسی

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

ورکشاپ قرارداد نویسی ورکشاپ قرارداد نویسی یک جلسه کار عملی و تمرینی هست در سه مرحله : بررسی یک قرارداد…

1
1,200,000 تومان